Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

DRODZY RODZICE.

W grudniu 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)
zmieniające również ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z ww. nowelizacją rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są zobowiązani do przekazania do 14 stycznia 2022 r. podmiotowi prowadzącemu żłobek następujących danych:

1. numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
2. daty urodzenia rodziców;
3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców.

W związku z powyższym bardzo proszę o zaktualizowanie danych poprzez wypełnienie oświadczenia do dnia 14 stycznia 2022 r.
Oświadczenia dostępne są w każdej grupie lub w załączniku.

Metryka strony

Udostępniający: Żłobek nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Polkowska

Data wytworzenia: 2021-12-30

Wprowadzający: Administrator BIP Żłobek

Data modyfikacji: 2021-12-30

Opublikował: Administrator BIP Żłobek

Data publikacji: 2021-12-30