INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Nr 1 w Augustowie ul. Kilińskiego 6 Nabór przeprowadziła komisja w składzie: Przewodnicząca komisji: Grażyna Witkowska - Dyrektor Żłobka Członek komisji: Agnieszka Anna Kalisz - Główna Księgowa Dnia 21-08-2015r. o godzinie 8.00 dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło ofert - 1: w tym spełniająca wymagania formalne - 1 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Wiesława Sawicka, zam. Augustów. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego, postanowiła zatrudnić Panią Wiesławę Sawicką. Kandydatka posiada wykształcenie zgodne z warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze(ukończone studia licencjackie i magisterskie "Zarządzanie i Marketing)oraz 34-letnie doświadczenie w tym 10-letnie na stanowisku głównego księgowego w obszarze finansów publicznych. Posiada wieloletnią praktyczną znajomość zagadnień księgowych i podatkowych w jednostce budżetowej.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Żłobka nr 1 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Witkowska

Wprowadzający: Grażyna Witkowska

Data modyfikacji: 2015-08-21

Opublikował: Grażyna Witkowska

Data publikacji: 2015-08-21